Організаційний комітет

Голова:

Панченко С.В., д.т.н., професор, ректор Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків.

Співголови:

Asta Radzevičienė, Prof, Dr. Vice-Rector for International Relations Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania;

Руденко С.В. д.т.н., професор, ректор ОНМУ, м.Одеса

Чернявський В.В., д.п.н., професор, ректор ХДМА, м.Херсон

Путято А.В. д.т.н., доцент, ректор ГТТУ ім. П.О.Сухого, м.Гомель

Буреш Ф. член правління АТ "Укрзалізниця"

 

Заступники голови:

Ватуля Г.Л., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

  Пузир В.Г., д.т.н., професор, завідувач кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу УкрДУЗТ, м.Харків