Історія конференції

Попередниками конференції є щорічні міжнародні науково-технічні конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті», що проводилися на базі Українського державного університету залізничного транспорту з моменту його заснування у 1930 по 2018 роки. Участь у роботі конференцій постійно приймали професорсько-викладацький та науковий склад кафедр, провідні фахівці та співробітники залізниць та галузевих підприємств. На кожній з конференцій значна увага приділялась проблемам удосконалення конструкції, технології ремонту та експлуатації рухомого складу залізниць в рамках роботи секцій: «Локомотиви», «Експлуатації та ремонту рухомого складу», «Теплотехніки та теплових двигунів», «Вагонобудування та вагонного господарства».

 

 

            

Тематика конференції постійно розширювалась, що обумовило і зміну її формату.

Високий рівень зацікавленості дослідників та спеціалістів, в першу чергу локомотивного господарства до наукових досліджень в галузі зумовив проведення науково-технічної конференції з міжнародною участю «Рухомий склад та безпека руху на транспорті» у 2007 році та «Рухомий склад і спеціальна техніка» у 2008 році.

     

Реалізація ідеї організації такої конференції, важливої для всіх галузей транспорту і промисловості як України так світу, стала можливою завдяки багатому досвіту університету у проведенні міжнародних конференцій. В останні роки УкрДУЗТ став організатором конференцій:

  • Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті (Трансбуд). Міжнародна науково-технічна конференція, яка в листопаді 2019 році проведена в восьме і вже стала традиційною для науковців та промисловців пов’язаних із залізничним транспортом;
  • Технології та інфраструктура транспорту». Міжнародна науково-технічна конференція (14-16 травня 2018 р.);
  • Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті. Міжнародна науково-технічна конференція науковців та фахівців транспорту України та світу, яка у 2018 році проводилася вже у 80-те;
  • Нові технології, обладнання, матеріали в будівництві і на транспорті. Міжнародна науково-технічна конференція, яка була присвячена 80-річчю кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин (листопад 2014р.);
  • Промислова гідравліка і пневматика. XVII міжнародна науково-технічна конференція присвячена 25-річчю Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики, а також 85-річчю Українського державного університету залізничного транспорту (19-21 жовтня 2016 р.);
  • Інтелектуальні транспортні технології. Міжнародна науково-технічна конференція  (24-30 січня 2020р.).

 На одній з конференцій під головуванням Е.Д.Тартаковського

 До участі у конференціях приєднувалися багато фахівців залізниць та промисловості

 Заступник генерального директора Укрзалізниці Сергієнко М.І. приймав участь у одній з конференцій