Секція «Енергоефективність та енергоменеджмент засобів транспорту та інфраструктури»

Секція «Енергоефективність та енергоменеджмент засобів транспорту та інфраструктури»

Каграманян А.О.  к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, м. Харків;
Tomaszewski F. Prof., Dr.hab.inz, Dean of the Faculty of the Machines and Transport, Poznan University of Technology, Poland;
Ганжа А.М.  д.т.н., професор НТУ "ХПІ", м.Харків
Дудка Є.І. заступник диретора департаменту енергоменеджменту АТ "Укрзалізниця"
Максимчук В.Ф. к.т.н., заступник директора департаменту електрифікації та електропостачання АТ "Укрзалізниця"
Білоусов Є.В. д.т.н., доцент ХДМА, м. Херсон;
Чередніченко О.К. д.т.н., доцент НУК, м. Миколаїв;
Горбов В.М. к.т.н., доцент НУК, м. Миколаїв;
Онищенко О.А. д.т.н., професор НУ "ОМА", м. Одеса;
Варбанець Р.А. д.т.н., професор ОНМУ, м. Одеса