Секція «Розвиток інтелектуальних технологій транспортних систем»

Секція «Розвиток інтелектуальних технологій транспортних систем»

 

Бутько Т.В.. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Кірілова О.В. д.т.н., професор ОНМУ ,м. Одеса;
Нагорний Є.В. д.т.н., професор ХНАДУ, м. Харків;
Шраменко Н.Ю. д.т.н., професор ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків;
Mezitis M. Dr.sc.ing. Transport Academy, Head of Scientific Institute, Latvia;
Thierry Horsin

Professor (Professor in Mathematics / Director of the Mathematics and Statistics Department),

Сonservatoire national des arts et métiers, France;

Федорович О.Є. д.т.н., професор, НАУ ім М.Є.Жуковського "ХАІ", м.Харків
Вичужанін В.В. д.т.н., професор, ДУ "Одеська політехніка", м.Одеса
Кобдікова Ш.М. д.т.н., професор КазАДІ ім. Л.Б.Гончарова, Республіка Казахстан
Бень А.П. д.т.н., професор ХДМА, м.Херсон