Науковий комітет

Секція «Розвиток інтелектуальних технологій транспортних систем»

Бутько Т.В.
д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Кірілова О.В. д.т.н., професор ОНМУ ,м. Одеса;
Нагорний Є.В. д.т.н., професор ХНАДУ, м. Харків;
Шраменко Н.Ю. д.т.н., професор ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків;
Mezitis M.

Dr.sc.ing. Transport Academy, Head of Scientific Institute, Latvia;

Thierry Horsin

Professor (Professor in Mathematics / Director of the Mathematics and Statistics Department),

Сonservatoire national des arts et métiers, France;

Федорович О.Є. д.т.н., професор, НАУ ім М.Є.Жуковського "ХАІ", м.Харків
Вичужанін В.В.

д.т.н., професор, ДУ "Одеська політехніка", м.Одеса

Кобдікова Ш.М. д.т.н., професор КазАДІ ім. Л.Б.Гончарова, Республіка Казахстан
Бень А.П. д.т.н., професор ХДМА, м.Херсон

Секція «Проектування, виробництво, сервіс та експлуатація засобів транспорту»

Воронін С.В.  д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Крот В.С. технічний директор, ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія", м.Київ;
Ткаченко В.П. д.т.н., професор ДУІТ, м. Київ;
 Мямлін С.В. д.т.н., професор, директор філії «Центр діагностики залізничної інфраструктури» АТ «Укрзалізниця»;
Грицук І.В.  д.т.н., професор ХДМА, м. Херсон;
Капіца М.І д.т.н., професор ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, м.Дніпро
Bureika G.

Dr., Professor of Railway Transport Department,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania;

Gerlici J.

prof. Dr. Ing. Head of Department of Transport and Handling Machines, University of Žilina, Slovak Republic.

Мироненко В.К. д.т.н., професор ДУІТ, м. Київ;
Любарський Б.Г. д.т.н., професор НТУ "ХПІ", м.Харків
Нікольський В.В. д.т.н., професор НУ "ОМА", м. Одеса

Секція « Енергоефективність та енергоменеджмент засобів транспорту та інфраструктури»

Каграманян А.О.  к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, м. Харків;
Tomaszewski F. Prof., Dr. hab.inz, Dean of the Faculty of the Machines and Transport, Poznan University of Technology, Poland;
Ганжа А.М.  д.т.н., професор НТУ "ХПІ", м.Харків
Дудка Є.І. заступник диретора департаменту енергоменеджменту АТ "Укрзалізниця"
Максимчук В.Ф. к.т.н., заступник директора департаменту електрифікації та електропостачання АТ "Укрзалізниця"
Білоусов Є.В. д.т.н., доцент ХДМА, м. Херсон;
Чередніченко О.К. д.т.н., доцент НУК, м. Миколаїв;
Горбов В.М. к.т.н., доцент НУК, м. Миколаїв;
Онищенко О.А. д.т.н., професор НУ "ОМА", м. Одеса;
Варбанець Р.А. д.т.н., професор ОНМУ, м. Одеса