Секція «Проектування, виробництво, сервіс та експлуатація засобів транспорту»

Секція «Проектування, виробництво, сервіс та експлуатація засобів транспорту»

 

Воронін С.В.  д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Крот В.С. технічний директор, ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія", м.Київ;
Ткаченко В.П. д.т.н., професор ДУІТ, м. Київ;
 Мямлін С.В. д.т.н., професор, директор філії «Центр діагностики залізничної інфраструктури» АТ «Укрзалізниця»;
Грицук І.В.  д.т.н., професор ХДМА, м. Херсон;
Капіца М.І д.т.н., професор ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, м.Дніпро
Bureika G.

Dr., Professor of Railway Transport Department,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania;

Gerlici J.

prof. Dr. Ing. Head of Department of Transport and Handling Machines, University of Žilina, Slovak Republic.

Мироненко В.К. д.т.н., професор ДУІТ, м. Київ;
Любарський Б.Г. д.т.н., професор НТУ "ХПІ", м.Харків
Нікольський В.В. д.т.н., професор НУ "ОМА", м. Одеса